Yazan:

Bizi Google+'da bulun

BEBEKLİK DÖNEMİ (0-2 yaş) BİLİŞSEL GELİŞİM KAVRAMLARI 2

Döngüsel Tepkiler (0-12 ay):

Bebeklerin gelip geçici, rastgele gösterdikleri bir tepkinin hoşlarına gitmesi sonucu tekrar bu tepkileri göstermesi döngüsel tepkidir. Elindeki çıngırağı defalarca sallayan bir bebeğin davranışı örnek olarak gösterilebilir. Döngüsel tepkiler 3 farklı şekilde ortaya çıkar.

Birincil Döngüsel Tepkiler (0-4 ay):

Bebeklerin kendi bedenlerine ya da bir organlarına yönelik hoşa giden tepkilerde bulunmalarıdır. 4 aylık bir bebeğin hoşuna gittiği için parmağına tekrar tekrar emmesi örnek olarak gösterilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta bebeğin döngüsel tepki davranışı kendi bedenine yöneltmiş olmasıdır.

İkincil Döngüsel Tepkiler (4-8 ay):

Bebeğin kendi bedeninden uzaklaşarak çevresindeki bir nesneye yönelik hoşa giden tepkiler göstermesidir. Çıngırağa dokunduğunda çıkan sesten hoşlanan bebeğin tekrar çıngırağa vurması örnek verilebilir. Buradaki önemli husus, bebeğin kendi bedeninden uzaklaşıp çevresindeki nesnelere yönelmesidir.

Üçüncül Döngüsel Tepkiler (8-12 ay):

Bebeklerin tanıdıkları bir nesneyi kullanarak bir başka nesneye yönelik hoşa giden tepkiler geliştirmesidir. Örneğin kaşıkla tabağa vurduğunda çıkan sesten hoşlanan çocuğun kaşıkla tabağa vurmaya devam etmesi.

 

Thursday the 24th.